Over onze school 


Onze school is gesitueerd midden in het prachtige dorp Wachtum.
Onze school zorgt voor onze kinderen. De Markeschool is een kleine school en telt met
ingang van het schooljaar 2018-2019, 32 leerlingen. Deze leerlingen zijn verdeeld over 8
groepen. We geven les volgens het 5 gelijke dagen model; de kinderen gaan alle dagen van
8.30 tot 14.00 uur naar school. We werken van maandag t/m vrijdag in drie
combinatiegroepen: groep1/2/3, groep 4/5 en groep 6/7/8. Wij zijn er trots op dat wij erin
slagen om alle kinderen in Wachtum het onderwijs te kunnen bieden dat bij hen past. Wij
houden in ons onderwijs rekening met de verschillen die er zijn tussen kinderen en we
zorgen ervoor dat ons onderwijs actueel is. De inspectie heeft de school in mei 2016 een
basisarrangement toegekend. De contacten met de ouders verlopen op een heel natuurlijke
manier en de lijnen zijn kort. Zowel ouders als leerlingen beoordelen de school met een hoog
cijfer.
Rekening houden met elkaar is voor ons en voor onze kinderen vanzelfsprekend. Wij vinden
het belangrijk de kinderen zelfverantwoordelijkheid en respect bij te brengen.
De school vervult in het dorp een bindende rol. Veel activiteiten in het dorp worden in overleg
en samen met de school en de verenigingen georganiseerd. Iedereen is zeer betrokken bij
de school!
Kortom: Wij zijn trots op onze school en op ons dorp!