Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Vakantieregeling
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

 

Overige actiteiten


School- en Volksfeest
Het School- en Volksfeest wordt één keer in de drie jaar gevierd.
Voor onze school worden er verschillende activiteiten georganiseerd door de Oranjevereniging. Naast de organisatie van een gezellige middag is het maken en versieren van wagens van groot belang. De onderlinge competitie is dan ook groot.
 
Markedag
De Markedag is een gezellige dag voor het dorp. Er wordt bijvoorbeeld een markt of een spellencircuit georganiseerd in en rondom de school over het voor dat jaar gekozen thema. ’s Middags is er altijd een programma in het Dorpshuis, georganiseerd door de school met optredens verzorgd door de kinderen.
 
Schoolvoetbal
In regionaal verband wordt jaarlijks in april een schoolvoetbaltoernooi
georganiseerd. Ook hieraan doet de Markeschool mee als er voldoende deelnemers zijn in groep 7 en 8 om een 7-tal te vormen.
 
Wandel Vierdaagse
Onder begeleiding van ouders kunnen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 meelopen met de avondvierdaagse. Deze wordt jaarlijks gehouden in juni. De ouderraad van de BWB-school uit Dalen organiseert deze activiteit, de leerlingen lopen drie avonden vanuit Dalen. De laatste avond is de intocht in Wachtum.
 
Kinderboekenweekfeest
Tijdens het Kinderboekenweekfeest sluiten we het thema van de Kinderboekenweek af. Tijdens het feest zijn er verschillende spelletjes die te maken hebben met het thema van de Kinderboekenweek. De Activiteitencommissie van de school organiseert deze avond voor de kinderen.
  
Sint Maarten
In samenwerking met het SKW Wachtum vindt het Sint Maarten gebeuren plaats. Onze
kinderen maken op school de lampionnen. Op Sint Maartenavond gaan ze in optocht door
het dorp.
 
Sinterklaasfeest
Uiteraard bezoekt de Sint met zijn Pieten de kinderen van de Markeschool in december. Hoe de Sint en zijn Pieten aankomen blijft altijd een verrassing. We maken er in de klassen met elkaar een gezellig Sinterklaasfeest van.
 
Kerstviering
In samenwerking met de Wachtumer Wichter wordt er een Kerstviering in het dorpshuis georganiseerd. Bij deze viering zijn alle inwoners van Wachtum en andere belangstellenden van harte welkom. Op de vrijdagochtend daarna verzorgen ouders een heerlijke kerstbrunch.