Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

 

Verkeersveilige school


Wij vinden het belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen komen. Daarom besteden wij regelmatig aandacht aan het thema “verkeer”. Dit doen wij door verkeerslessen te geven, door naar  verkeersvoorstellingen te gaan, door mee te doen aan de fietsenkeuring en aan het jaarlijkse verkeersexamen.