Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

 

Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs


Op school worden er wekelijks GVO en HVO lessen aangeboden waaraan de leerlingen deel kunnen nemen. De leerlingen kiezen jaarlijks voor HVO of GVO lessen. De lessen worden verzorgd door externen.