Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

 

Traktaties


De verjaardag van uw kind is iets bijzonders. Dit  vieren wij graag op school. Uw kind mag alle kinderen uit de eigen klas trakteren voor zijn of haar verjaardag. Om het jarige kind de aandacht te geven die het op deze speciale dag verdient, hebben we afgesproken dat jarige leerlingen voor de ochtendpauze worden toegezongen en dan in zijn eigen groep (1-4 of 5-8) rond mag gaan met hun traktatie. Wij stellen het op prijs als het kind op iets gezonds trakteert.