Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

 

Eten en drinken


U kunt uw kind ’s morgens wat fruit en drinken meegeven naar school en voor de middagpauze een lunchpakket. Er zijn 2 koelkasten beschikbaar waarin de lunch kan worden opgeborgen. In alle groepen krijgen de kinderen voor de pauze de gelegenheid hun fruit op te eten en ’s middags de lunch. Geeft u uw kind het fruit alstublieft op een dusdanige manier mee dat het binnen afzienbare tijd op te eten is.  We adviseren dringend geen snoep, kauwgum of allerlei soorten koekjes mee te geven. Kortom, we gaan voor gezond!