Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

 

Lesuitval


Het komt voor dat groepsleerkrachten afwezig zijn door ziekte of familieomstandigheden. Wanneer het feit zich voordoet dat er een beroep moet worden gedaan op vervanging van een leerkracht, maken de openbare basisscholen gebruik van een eigen vervangingspool. Dit is een bestand van leerkrachten waarop, indien nodig, een beroep gedaan kan worden. 

Incidenteel kan het voorkomen dat de vervanging niet intern of via deze pool opgelost kan worden. Dan besluit de directeur in het uiterste geval dat de betreffende groep die dag geen les heeft. Als ouders/verzorgers wordt u hiervan  uiterlijk om 7.30 uur in de ochtend op de hoogte gebracht via de schoolAPP  (pushbericht) en de mail. Op onze kleine school slagen we er meestal in om het intern op te lossen door groepen dan samen te voegen.