Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

 

Gymles


De leerlingen gymmen in gymkleren en met gymschoenen aan. De leerlingen van groep 1,2,3 gymmen 2 keer per week in het dorpshuis. (mamiddag en vrijdagmorgen) De gymkleren gaan op maandag mee naar huis en worden dan in de loop van de week weer mee naar schoolgenomen, zodat de leerlingen vrijdag weer kunnen gymmen. De leerlingen van groep 4-8 gymmen op vrijdagmorgen samen met de leerlingen van de Stidalschool onder begeleiding van een vakleerkracht. Ze worden met de bus naar  de sporthal in Dalen gebracht. Een paar keer per jaar zijn er gastlessen van verschillende verenigingen.