Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

Opvangadres


Als u als ouder langere tijd niet thuis bent, terwijl uw kind naar school gaat,  wilt u dan een opvangadres of een telefoonnummer doorgeven. Als kinderen ziek worden, is het prettig te weten waar ze terecht kunnen.