Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Vakantieregeling
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

 

Ziekte


Als uw kind ziek is, kunt u het tussen 8.00 uur en 8.30 uur ziekmelden. Bij voorkeur telefonisch of via onze schoolapp. Dit geldt ook voor afwezigheid in verband met bezoek aan een arts. Wij gaan er vanuit dat u periodieke controles door artsen en tandartsen buiten de schooltijden probeert te plannen. Is uw kind langere tijd ziek dan neemt de leerkracht contact op over de mogelijkheid van huiswerk. Het initiatief mag uiteraard ook van u uitgaan.

Soms zijn kinderen niet meer echt ziek maar ook nog niet helemaal beter. De school is prettiger voor uw kind als het zich lekker en gezond voelt. Probeer kinderen die nog niet helemaal beter zijn thuis te laten aansterken want op school gaat dit meestal niet.

Soms wordt een leerling gedurende de dag ziek. In dat geval zal er contact met u worden opgenomen en mag de leerling thuis uitzieken. Wanneer het weer helemaal beter is, is hij of zij weer van harte welkom!
Wanneer het niet lukt om contact te krijgen met de ouders, maken we gebruik van het noodnummer.