Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

Schooltijden


De school bepaalt hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De pauzes moeten wel een echte onderbreking van de dag zijn. Ze moeten voorkomen dat leerlingen aan een stuk bezig zijn met leren. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De basisschool moet zorgen voor een evenwichtige verdeling van activiteiten over de dag.

Onze school kent een continuerooster. Alle leerlingen gaan alle dagen van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Zowel in de ochtend als tussen de middag is er een pauze van 15 minuten, waardoor de onderwijstijd per week uitkomt op 25 uur per week.