Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

 

Aanmelden van (nieuwe) leerlingen


Als uw kind de leeftijd van vier jaar heeft bereikt, mag het naar de basisschool. U kunt een aanmeldingsformulier via de mail (directie@markeschool.nl) of telefonisch aanvragen op school. De directeur/locatieleider en de leerkracht van groep 1-2-3 hebben dan eerst een kennismakingsgesprek met u als ouder waarin we de aanmelding bespreken.  Tijdens dat gesprek nemen we een aantal zaken met u door zoals bijv. de gezondheid van uw kind, de ontwikkeling op bijv. taal/leesgebied en sociale redzaamheid. Tevens wordt in dat gesprek besproken welke rol wij voor ouders zien binnen onze school. Na dit gesprek kan het inschrijvingsformulier worden ingevuld en wordt het kind definitief ingeschreven. Om alvast een beetje te wennen, mag het kind net voor de vierde verjaardag alvast een aantal keer (maximaal 4 keer) 'op bezoek komen'. Zo'n bezoekje wordt in overleg met ouders afgesproken. Voor leerlingen die van een andere basisschool afkomen zal met uw instemming informatie  worden opgevraagd bij de vorige school. Ook nemen we persoonlijk contact op met de vorige school, dit om de overgang zo soepel mogelijk te maken voor het kind. Dit noemen we de zogenaamde Warme Overdracht. Wilt u echter meer inlichtingen, schroom dan niet en neem contact op met Roely Rijkens (locatiecoördinator).