Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Kinderopvang


De scholen van Onderwijsstichting Arcade werken samen met Kinderopvangorganisatie Kinderwereld.  Meer informatie over Kinderwereld: www.kinderwereld.info.
 

Kinderwereld


Naast Kinderwereld wordt er ook met andere aanbieders samengewerkt. 

Binnen onze school zijn naast Kinderwereld ook gastouders actief. Kinderen die gebruik moeten maken van voorschoolse of buitenschoolse opvang worden gebracht en gehaald.