Organisatie in en om de school


Onderwijsstichting Arcade
Scholengroep
School
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De Medezeggenschapsraad (MR)
Ouderraad
Kinderopvang
Samenwerkingsverband Passend onderwijs Veld Vaart & Vecht
Jeugdgezondheidszorg
Verzuim, leerplicht en verlofaanvragen
Schorsing en verwijdering
Inspectie van het onderwijs
Vervanging bij afwezigheid leerkracht
 

Scholengroep


Onze school vormt samen met de Stidalschool in Dalerveen en de BWB-school in Dalen een scholengroep. Deze wordt aangestuurd door een directeur en twee locatiecoördinatoren. Eén van de locatiecoördinatoren is het eerste aanspreekpunt voor ouders van de Markeschool en Stidalschool. Door de combinatie van deze taken kunnen beide kleine scholen gebruik maken van elkaars expertise en elkaar helpen bij het voorbereiden van lessen en activiteiten. Een belangrijk uitgangspunt binnen onze organisatie is dat iedere leerkracht naast lestaken ook meerdere taken/verantwoordelijkheden heeft die te maken hebben met de totale schoolorganisatie.