Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Vrijwillige ouderbijdrage


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?


Wat is de vrijwillige ouderbijdrage? 
 
Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen. Voorwaarde is dat deze bijdrage vrijwillig is en de ouders in de Medezeggenschapsraad ermee hebben ingestemd. De bijdrage is voor activiteiten buiten de lesactiviteiten om. We vragen een vrijwillige ouderbijdrage van 25 euro per leerling.
Daarvan bekostigen we:   
Aan het eind van het schooljaar gaan de leerlingen op schoolreis of op schoolkamp. De leerlingen van groep 1,2,3 gaan meestal ergens dicht in de buurt, de leerlingen van groep 4 en 5 gaan samen met de leerlingen van de Stidalschool en gaan dan wat verder weg en de leerlingen van groep 6,7,8 gaan 3 dagen op schoolkamp. De bijdrage wordt jaarlijks geïnd door de Activiteitencommissie. U ontvangt daarvoor een aparte factuur.