Ouders en school


Arcade en ouders
Ouderbeleid
Gescheiden ouders/voogdij
Klachtenregeling
Veiligheidsbeleid
Meldcode kindermishandeling
Vrijwillige ouderbijdrage
Schoolverzekering
Verzuimprotocol
AVG
 

Ouderbeleid


Het belang van de betrokkenheid van ouders/verzorgers  
 
Ouderbetrokkenheid is de betrokkenheid van ouders bij de opvoeding en het onderwijs van hun kind, zowel thuis als op school. Ouders en school hebben hierbij een gedeelde verantwoordelijkheid en daardoor ook diverse raakvlakken;  
ouders zorgen voor een positieve thuissituatie, die de ontwikkeling van het kind stimuleert;   
Communicatie 
Wijze van communicatie  
Vormen van ouderbetrokkenheid 
Bij Ouderbetrokkenheid hoort ook de ouderparticipatie. Dat wil zeggen: de actieve deelname van ouders aan schoolactiviteiten. De hulp van ouders op onze school is onmisbaar. Niet alleen de Medezeggenschapsraad en de Activiteitencommissie spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook alle andere ouders/verzorgers. We denken hierbij aan:    
Omdat we het belangrijk vinden dat ouders een beeld krijgen van ons onderwijs bieden wij één keer per jaar de mogelijkheid om een kijkje in de klas te komen nemen. Via een intekenlijst kunnen ouders dan hun belangstelling aangeven.  Deze ochtenden zijn meestal in het voorjaar en staan vermeld in de kalender.