Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Onze school


Ons team bestaat dit jaar uit 4 leerkrachten, en 2 onderwijsassistenten. Twee van de leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in groep 1-4 en twee voor groep 5-8. Daarnaast zijn er per dag 1 á 2 onderwijsassistenten aanwezig die op het leerplein extra instructies geven en leerlingen daar begeleiden bij het zelfstandig werken.

Het gehele team heeft de training kindertalentenfluisteraar gevolgd. Tijdens deze opleiding hebben de teamleden hun eigen talenten leren kennen en benoemen en de technieken om een talentgesprek met kinderen te kunnen voeren. Hoe ontwikkel je een positieve mindset. Hoe kan je achter het gedrag van kinderen kijken en met het kind aan de slag gaan rond vraagstukken die spelen.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het talentgesprek. Een talentgesprek zorgt ervoor: Door het volgen van deze opleiding hopen we het kindgericht onderwijs binnen de school een positieve impuls geven. Door meer met kinderen in gesprek te gaan en hun talenten te benutten, hopen we een positief schoolklimaat te realiseren. Een school waar leerlingen met plezier heengaan om nieuwe dingen te leren. Een school waar leerkrachten worden uitgedaagd leerlingen te stimuleren, uit te dagen en gebruik te maken van hun talenten. Een school waar de doelen centraal staan en niet de methodes. Het mag duidelijk zijn: deze training vormt de basis van een aantal  ontwikkelingen die we het komende jaar gaan inzetten. Dit jaar versterken we ons onderwijs met een training didactisch coachen voor het hele team. hierdoor hopen we leerkrachten nog meer handvaten te geven om leerlingen te begeleiden bij de aanpak van hun werk.

De afgelopen 2 jaar hebben we de stap gezet naar het thematisch onderwijs voor de zaakvakken. Het afgelopen jaar zijn we het Begrijpend Lezen daar ook in gaan integreren en staat het vak niet meer apart op het rooster. We zien dat leerlingen geen afkeer meer hebben van het lezen van teksten. Immers ze lezen een tekst met een doel. Het komende jaar wordt een deel van het team verder geschoold in het inzetten van taal en lezen binnen de thema's.