Kwaliteit van ons onderwijs


Doelen en resultaten van ons onderwijs
Sociale ontwikkeling leerlingen
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Invulling van ons onderwijs
Lesuren
Onderwijstijd per vakgebied
 

Onze school


Ons team bestaat dit jaar uit 4 leerkrachten, en 2 onderwijsassistenten. Twee van de leerkrachten zijn verantwoordelijk voor de gang van zaken in groep 1-4, de andere twee voor groep 5-8. Daarnaast is er op elke dag een onderwijsassistent in de groep die de leerkrachten ondersteunt bij het lesgeven en de extra instructie. Vanaf januari krijgen we een student die gaat afstuderen in school. Zij zal dan een paar maanden de lessen van één van de leerkrachten overnemen. En ook dit jaar krijgen we weer een stagiair vanuit Stenden. Zij is op dinsdag en woendsga aanwezig.

Het gehele team heeft de training kindertalentenfluisteraar gevolgd. Tijdens deze opleiding hebben de teamleden hun eigen talenten leren kennen en benoemen en de technieken om een talentgesprek met kinderen te kunnen voeren. Hoe ontwikkel je een positieve mindset. Hoe kan je achter het gedrag van kinderen kijken en met het kind aan de slag gaan rond vraagstukken die spelen.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het talentgesprek. Een talentgesprek zorgt ervoor: Door het volgen van deze opleiding hopen we het kindgericht onderwijs binnen de school een positieve impuls geven. Door meer met kinderen in gesprek te gaan en hun talenten te benutten, hopen we een positief schoolklimaat te realiseren. Een school waar leerlingen met plezier heengaan om nieuwe dingen te leren. Een school waar leerkrachten worden uitgedaagd leerlingen te stimuleren, uit te dagen en gebruik te maken van hun talenten. Een school waar de doelen centraal staan en niet de methodes. Het mag duidelijk zijn: deze training vormt de basis van een aantal  ontwikkelingen die we het komende jaar gaan inzetten.

Naast de training kindertalentenfluisteraar staan het komende jaar o.a. nog de volgende scholingen op het programma: Begrijpend Lezen, Aantrekkelijk Spellingonderwijs, Rekenen, Verdieping Thematisch Werken.
En alsof het nog niet genoeg is, is er ook op scholengroepniveau een mogelijkheid om deel te nemen aan diverse inhoudelijke trainingen. Ook daar een breed aanbod, zoals ICT/Techniek, leerstrategieën en effectieve instructie. Al met al een groot aanbod aan scholing, waar door het team gretig gebruik van wordt gemaakt.