Waar wij voor staan


Kernwaarden openbaar onderwijs
Arcade
School
 

School


De Markeschool: “Sterk in Maatwerk”

“Sterk in maatwerk” is de missie van onze school. We zijn een school waarin alle kinderen d.m.v. kindgerichte begeleiding, afgestemd op individuele vaardigheden, capaciteiten en interesses mogelijkheden wordt geboden om zich op intellectueel, sociaal en creatief gebied te ontwikkelen.

Visie
In een open en met moderne leermiddelen werkende school, bieden we alle kinderen die de school bezoeken een veilige en warme plek. Er is ruimte voor de kinderen om zichzelf te zijn en hun mogelijkheden en talenten optimaal te ontwikkelen. Op de Markeschool krijgt elk kind de kans om samen met andere kinderen op te groeien tot een zelfstandig, sociaal en zelfverzekerd persoon. Als team blijven we groeien en we leren van elkaar, van professionals en van de kinderen. We leggen de nadruk op samenspelen, samenwerken en samen leren. We willen elk kind zoveel mogelijk zorg en aandacht bieden. Wij vinden ouderbetrokkenheid erg belangrijk, samen staan we sterk.

Doelen voor de komende jaren:
1. We bieden een ononderbroken ontwikkelingsproces passend bij de mogelijkheden van elke leerling;
2. We bieden uitdagende begeleiding aan de grote verschillen in belangstelling;
3. Kinderen en medewerkers zijn zelf eigenaar van hun leerproces;
4. We werken aan talentontwikkeling vanuit de breedte: ook creatieve-, sociale-, sportieve-muzikale-, en praktische talenten.