Missie

De missie van de Markeschool is: “Sterk in maatwerk”.
 
In een kleine school met kleine combinatiegroepen zijn de kinderen bijna als vanzelf erg zelfstandig, omdat ze de aandacht moeten delen met andere groepen. Onze school heeft een systeem waarbij alle leerlingen de hulp en begeleiding krijgen die ze nodig hebben. Doordat we met drie kleine groepen werken hebben we veel mogelijkheden de kinderen op maat te begeleiden. De hulp wordt gegeven binnen de context van de eigen groep. We gebruiken hiervoor analyses van opbrengsten op individueel-, groeps- en schoolniveau.