Vulkanen
Binnen het thema natuurverschijnselen van groep 4,5,6 hebben ze een vulkaan uitbarsting nagebootst.