Medezeggenschapsraad


Personeelsgeleding:

Manon Kroezen (lid)
Marloes van der Weide (lid)


Oudergeleding:

Robert Uneken 
Marianne Fekkes

Taak MR

Wat doet de MR van de Markeschool nu feitelijk? We vergaderen ongeveer 4x per jaar waarbij een aantal onderwerpen jaarlijks terug keren. Dat wil niet zeggen dat het saai is, want door bijvoorbeeld veranderingen in onderwijsland of bezuinigingen zijn er altijd de nodige vragen en/of discussiepunten. Daarnaast kan een MR-lid een agenda punt inbrengen namens een mede-ouder of van zichzelf.
Medezeggenschap betekent inspraak. Dit bestaat uit instemmings-  en advies recht. Het schoolbestuur moet voor een aantal zaken instemming vragen van de MR. De oudergeleding moet bijvoorbeeld instemming geven voor het vaststellen van de schoolgids. Er kunnen dus niet ‘zomaar’ belangrijke veranderingen plaatsvinden.  Op de Markeschool is ouderbetrokkenheid vanzelfsprekend, maar als MR-lid zit er een officieel tintje aan.
De MR van de Markeschool is in onze beleving een gemoedelijke MR. Natuurlijk moeten we zakelijk kijken naar de agenda punten en door de samenstelling van 4 leden ( 2 vanuit het team, 2 vanuit de ouders )  is er genoeg ruimte voor ieders mening. Tijdens een aantal vergaderingen is de directie bij de MR aanwezig, wat inhoudt dat de directeur bijvoorbeeld de plannen voor het volgende schooljaar uitlegt.
Wij vinden het als MR belangrijk dat je oog moet hebben voor álle leerlingen, van groep 1 tot 8. Keuzes waar je als individuele ouder/leerkracht niet blij mee bent (bijvoorbeeld bij formatie bezuinigingen)  moet je soms toch maken, in het belang van de leerlingen en school.
Mocht je meer willen lezen over de MR in het algemeen, kijk dan eens op de volgende website:

http://www.infowms.nl/home/
 
Wilt u meer weten over de MR van de Markeschool vraag dan gerust aan een MR lid om informatie of kom langs op een vergadering. U bent van harte welkom, met uitzondering van aanwezig zijn bij het bespreken van  onderwerpen die  (nog) vertrouwelijk zijn.