OUD PAPIER DATA 2022-2023

 
16 juli 2022
27 augustus 2022 (laatste zaterdag zomervakantie)
01 oktober 2022
05 november 2022
10 december 2022
21 januari 2023
25 februari 2023
1 april 2023
6 mei 2023
10 juni 2023
22 juli 2023
 
 De container wordt op vrijdag voor 17:00 uur geplaatst en zal op maandag worden gehaald.
 
Op zaterdag staan er van 09:00-10:00 uur vrijwilligers klaar om u te helpen om het oud papier in de container te gooien. Heeft u geen hulp nodig, dan kunt u gedurende het weekend het oud papier zelf in de container gooien.
 
Bied voor het gemak en voor de netheid in het dorp, het oud papier goed verpakt [in bijv. een doos of vastgebonden] aan en zorg ervoor dat er geen oud papier naast de container wordt geplaatst!
 
Veiligheidshalve verzoeken we een ieder om geen kleine kinderen mee te nemen en/of rond te laten lopen als het verzamelde papier in de container wordt gegooid.
 
Iedereen wederom bedankt voor de bereidheid om te helpen!!!
 
De opbrengsten die hieruit voortkomen, zijn een welkome aanvulling voor allerlei activiteiten voor de Markeschool en de kinderen.
 
Met vriendelijke groet,
Activiteitencommissie Markeschool