Vrijdag middag
Morgen middag gaan we waterspelletjes doen op het schoolplein . De kinderen mogen een waterpistool meenemen en eventueel zwemkleding .