Nieuwsbrief
Vandaag is de nieuwsbrief verstuurd vanuit parnassys . Wij weten niet of alle e-mail adressen kloppen in parnassys. De mail kan ook in de spam staan. Als je de mail niet gehad hebt wil je dat dan laten weten aan de leerkracht ?