Laatste nieuws 

Hier vindt u het laatste nieuws van onze school


Daar zit muziek in!   31-01-2018

De eerste les van het muziekproject is een feit. Vrijdag 26 januari hebben de kinderen van de bovenbouw kennis gemaakt met het instrument waar ze de komende weken op zullen gaan leren spelen. De muziekvereniging "Ons Genoegen" was er met vele vrijwilligers om de kinderen te laten zien én horen hoe een schoolorkest eruit kan komen te zien. De kinderen kijken nu al uit naar volgende week, want dan mogen ze de muziekinstrumenten uitproberen. Wordt vervolgd........

Bekijk hier de foto's >>

Top


Snappet   30-01-2018

Op de Markeschool gebruiken we tijdens een deel van het onderwijs tablets. Vanuit onze visie op onderwijs en op de kinderen vinden wij het gebruik van tablets met de Snappet-methode een kansrijk middel omdat we vinden dat:
De leerling op flexibele wijze op een hoog niveau de leerstof kan verwerken en dat er in grote mate successen worden behaald. Algemeen gesteld behalen de leerlingen betere resultaten;
Het biedt de leerlingen meer uitdaging en prikkels waarbij een beroep wordt gedaan op de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel; dit het welbevinden van onze leerlingen versterkt.

Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, taal, woordenschat, spelling, lezen en voor de diverse zaakvakken in de groepen 4 t/m 8.
Iedere leerling ontvangt een chromebook, waarop de inhoud van de applicaties per vakgebied ontsloten wordt.
Snappet werkt zowel met een omgeving voor de leerling als voor de leerkracht (het zogenaamde ‘dashboard’). 
Snappet geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een krul of een kruis of hun antwoord goed is. 

De leerling kan op twee manieren met Snappet werken: klassikaal (waarbij de lijn van de methode wordt gevolgd) en adaptief (waarbij de leerling op zijn eigen niveau aan specifieke leerdoelen werkt). Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt de tablet de leerling via een ‘plusknop’ opgaven aan op zijn niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan. Snappet maakt het tevens mogelijk om extra te oefenen aan eigen leerdoelen. Snappet houdt van de leerling de top 10 van minst gescoorde leerdoelen bij. Aan deze leerdoelen kunnen kinderen naast de inhoud van de Snappet-les van die dag werken. Snappet geeft tenslotte ook de mogelijkheid om opdrachten voor te laten lezen (via een tekstto-speech engine).

1

 

Top


Geslaagde kerstviering   22-12-2017

Donderdagavond 21 december was de traditionele Kerstviering in het dorpshuis. Ook dit jaar hadden de kinderen van alle groepen weer het één en ander ingestudeerd en geoefend voor de Kerstviering, die we samen met De Vrouwen Van Nu en Ons Genoegen organiseren. We kijken terug op een geslaagde avond!

Bekijk hier de foto's >> 
Top


Oma Stok 100 jaar!   24-11-2017

Oma Stok is vandaag 100 jaar geworden. De leerlingen van de Markeschool wilden deze bijzondere gebeurtenis niet onopgemerkt voorbij laten gaan.
Vanmorgen werden alle kinderen getrakteerd op een heerlijke tompouce. Dit was een hele bijzondere tompouce, want er zat een eetbare afdruk op waar " Hoera 100 jaar!" op stond. Vanmiddag zijn we met de hele school naar het huis van oma gegaan om haar eens flink in het zonnetje te zetten. De kinderen hebben haar prachtig toegezongen. Onze voorleeskampioen Anna heeft een gedicht voorgedragen en de achterkleinkinderen hebben oma een boek gegeven die gevuld was met mooie tekeningen van de kinderen. Al met al een geslaagde middag voor zowel de kinderen als oma Stok.

Bekijk hier de foto's >>

Top


Voorleeswedstrijd   23-11-2017

Dinsdag was de jaarlijkse voorleeswedstrijd. Alle kinderen die mochten voorlezen deden heel goed hun best. Uiteindelijk werd Anna uit groep 8 de winnaar. Zij mag de school dan ook vertegenwoordigen tijdens de volgende ronde. Onze dank gaat uit naar Fennie Otten die de jury was.

Bekijk hier de foto's >>

Top