Overige informatie


Aanmelden van (nieuwe) leerlingen
Schooltijden
Verzuim
Opvangadres
Gymlessen
Lesuitval
Eten en drinken
Traktaties
Speelgoed/mobiele telefoons
De Bibliotheek op school (dBos)
Humanistisch Vormingsonderwijs en Godsdienstonderwijs
Hoofdluisbeleid
Verkeersveilige school
Overige activiteiten
Omgang internet en sociale media

 

Foto's


Het hele jaar door worden er foto’s gemaakt van allerlei activiteiten. Deze foto’s worden gepubliceerd op de website, Facebook en de ouderapp van de school, mits daarvoor toestemming is gegeven door de ouders. Door de schoolfotograaf wordt van elke groep jaarlijks een groepsfoto gemaakt en om het jaar worden dan ook van alle kinderen individueel foto's gemaakt. Men is uiteraard vrij om deze foto's te kopen.